Kifoz

Kifoz genellikle travma, gelişim anomalileri, dejeneratif disk hastalığı, enfeksiyon gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar.

Skolyoz

Eğriliğin 50 derecenin üzerinde olduğu hastalarda cerrahi tedavi düşünülmelidir.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Nedir?

Omurgada meydana gelen şekil bozuklukları, sağ ya da sol yana doğru eğrilmesi skolyoz olarak tanımlanır.

Bel Fıtığı

Omurlar arasında yer alan disk materyalinin önemli görevleri vardır.

Boyun Fıtığı

Boyun fıtığında dış kılıfın zayıflaması veya yırtılması ile iç kısımdaki jel yapının dışarıya doğru kayarak yer değiştirmesiyle oluşur ve bu durum sinirlere bası yapar.

Bel Kayması

Bel kayması tıp dilindeki adı spondilolisteziste iki komşu omurdan üsttekinin alttaki omura göre öne veya arkaya doğru yer değiştirmesi suretiyle oluşur.

Omurga Kırıkları

Ufak travmalar sonrası bile omurga kırıkları ortaya çıkabilir. Bu kırıkların büyük bir kısmı cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymaz. Ancak yüksek enerjili travma sonucu ortaya çıkan omurga kırıkları cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyabilir.

Omurga ve Omurilik Tümörleri

Omuriliğin kendisinden kaynaklanan tümörler astrositom, glioblastom, ependimom vs. seçilmiş vakalarda tümörün cerrahi olarak çıkarılması gerekir.

Servikal Dar Kanal

Omurilik kanal daralması sıklıkla 50 yaşın üstündeki kişilerde görülür. Omurilik kanalındaki daralma nedeni ile omurilik ve kollara giden sinirlerde bası ve basıya bağlı olarak hasar ortaya çıkabilir.

Erişkin Yaş Grubunda Skolyoz

Yaşlanan toplumda erişkin dönemde görülen lomber skolyoz vaka sayısı giderek artmaktadır. Disk içeriğinin bozulması ve ilerleyen dönemde disk yüksekliğinin azalması sonucu erişkinlerde skolyoz ortaya çıkar.